Skip to content
dobre-relacje
Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Ogólne informacje

Polityka prywatności i plików cookies stanowi podstawowe informacje o celach, sposobach przetwarzania i bezpieczeństwie Twoich danych osobowych jako użytkownika strony internetowej: magdalenafabritius.com, w tym zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies i innych technologii takich jak Google Analitycs czy Universal Analytics. Użytkownik zapoznając się z Polityką prywatności i plików cookies dowiaduje się, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane osobowe zbiera Serwis, w jakich celach są wykorzystywane i w jaki sposób są chronione.

Na potrzeby niniejszej Polityki stosuje się następujące znaczenia poniższych terminów:

 • Administrator Magdalena Fabritius – właścicielka serwisu. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez: e-mail: contact@magdalenafabritius.com
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem magdalenafabritius.com
 • Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Serwisu.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /KE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO i ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  – w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  – rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  – w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (przejrzystość);
  – w określonych celach (minimalizacja);
  – poszanowanie zasady adekwatności;
  – z dbałością o prawidłowość danych (poprawność);
  – nie dłużej niż to konieczne (tymczasowość);
  – zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych (bezpieczeństwo).
 3. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności formularza zapisu na newsletter oraz formularza kontaktowego.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza w Serwisie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane:
  – w celach kontaktowych, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio e-mailem lub poprzez formularz w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora Danych Osobowych, związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi;
  – w celach marketingowych, w przypadku zapisania się do newslettera;
  – w celu realizacji zamówienia, na podstawie zawartej umowy;
  – w celu komentowania materiałów zamieszczonych w Serwisie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu związanego z możliwością komentowania treści Serwisu;
  – w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu w Serwisie za pomocą plików cookies, w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Serwisu oraz prowadzeniem analizy ruchu w Serwisie.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, gdy Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza ankiety oraz w wiadomości e-mail przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej na odległość. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizację obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (np. podatkowych i rachunkowych), a także w przypadku ewentualnych roszczeń.
 8. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu do newslettera przetwarzane są w celu świadczenia usługi newslettera zawierającego informacje o nowościach na blogu, organizowanych webinarach oraz ofertach usług oferowanych przez Administratora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się i otrzymywania newslettera. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zawartej przy wykorzystaniu formularza zapisu na newsletter. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez rezygnację z subskrypcji zgodnie z instrukcją zawartą w każdym Newsletterze lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Administratora.
 9. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania przez Użytkownika odpowiedzi. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lata po jej zakończeniu.
 10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom za pomocą których realizuje cele wskazane w poprzednich punktach (np. firmom świadczącym usługi hostingowe oraz firmie księgowej).
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane odbiorcom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni poziom ochrony musi zostać potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 12. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
  – podmiot dostarczający oprogramowanie umożliwiające analizę ruchu w naszym serwisie (np. Google Analytics lub Universal Analytics);
  – pośrednicy płatności internetowych;
  – w przypadku umówienia się na bezpłatną konsultację dane zostaną przekazane podmiotowi
  udostępniającemu oprogramowanie do planowania spotkań;
  – w przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera dane będą przekazywane podmiotowi prowadzącemu newsletter;
  – – w przypadku dodania komentarza w serwisie dane zostaną przekazane podmiotowi
  obsługującemu moduł komentarzy.
 2. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa spoza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

W przypadku podania danych w wiadomości przesłanej e-mailem lub za pośrednictwem formularza, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku zapisu na newsletter dane będą przetwarzane do czasu wycofania zapisu.

W przypadku pozostawienia komentarza pod udostępnionym materiałem dane będą przetwarzane do czasu usunięcia komentarza.

Prawa użytkowników

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące prawa:
– dostęp do treści danych
– prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprzeciwu,
– prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z jego obowiązków prawnych wobec instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.